Privacy beleid

Privacy policy en cookiebeleid

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze Website www.atlas-wear.com, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

Atlas Wear met maatschappelijke zetel te Korianderplein 1, 8520 Kuurne met ondernemingsnummer BE 9789.996.407 (hierna “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je terecht bij de beheerder van de site Atlas Wear (hierna “Website”) via info@atlas-wear.com.

Artikel 1: welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

1.1. Atlas Wear verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website zoals je surfgedrag;

Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;

Categorie 3, als je ons belt, mailt of met ons chat: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;

Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres; je voor- en achternaam;

Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en je e-mail.

1.2. Atlas Wear kan je Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

  1. Door je registratie en gebruik van de Website;
  2. Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie ons cookie beleid.
  3. Door het spontaan delen van je gegegevens.

Artikel 2: waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

2.1. Algemene doeleinden: Atlas Wear zal je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze Website en voor de optimalisatie van de gebruikerservaring bij een volgend bezoek;

Jouw technische informatie mogen wij verwerken omdat je enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner (zie verder) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Win-win voor ons allebei dus.

Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;

Wanneer je ons mailt, belt of met ons chat, verwerken we de gegevens die jij op dat moment met ons deelt. Door ze met ons te delen, geef je daarvoor de toestemming. Als jouw vragen gaan over een offerte of bestelling, dan verwerken we je data met als rechtsgrond de uitvoering van de contractuele overeenkomst.

Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Atlas Wear zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Atlas Wear. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail;

Voor het versturen van onze nieuwsbrief of (gepersonaliseerde) reclame zullen wij je op voorhand om jouw toestemming vragen. Je hebt altijd de mogelijkheid om deze toestemming terug in te trekken, waarna je dergelijke communicaties van ons niet langer zal ontvangen.

We versturen nieuwsbrieven naar bestaande klanten met nuttige informatie over de reeds gekochte producten, updates over gelijkaardige producten en inspiratie. Dat doen we op basis van een legitiem belang.

Categorie 5: De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Atlas Wear daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

De gegevens die strikt noodzakelijk zijn om te leveren of om de bestelling te registeren, mogen we verwerken met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst, m.n. jouw bestelling. Zonder jouw naam, adresgegevens en bijkomende leverinformatie kunnen wij onmogelijk de bestelling op het juiste adres en bij de juiste persoon leveren. Het is dan ook noodzakelijk dat wij deze gegevens van jou verkrijgen. Verder dienen we de informatie met betrekking tot jouw aankoop te bewaren voor boekhoudkundige rechtsgronden. 

Artikel 3: hoe wij jouw gegevens delen met derden?

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Atlas Wear zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Wij delen jouw gegevens soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van jouw bestelproces en bestelling. Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen jouw gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

Artikel 4: hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

We bewaren je Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking. 

Klantenprofiel: als je 5 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we jouw klantenprofiel.

Facturatiegegevens: je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 10 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum bewaren:

Nieuwsbrieven: als je een bestaande klant bent dan bewaren we je gegevens voor nieuwsbrieven tot 3 jaar na je laatste bestelling. Ben je geen bestaande klant en heb je toestemming gegeven voor de nieuwsbrieven, dan bewaren we je gegevens totdat je je toestemming hebt ingetrokken.

Artikel 5: wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. 

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw eerdere toestemming, dan heb je uiteraard het recht om die toestemming in te trekken. Iedereen kan van gedacht veranderen. Laat het ons gewoon even weten en we doen het nodige.

Als je iets wil wijzigen aan je gegevens en de manier waarop we die verwerken dan kan je:

zelf de instellingen in jouw klantenaccount aanpassen

een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: info@atlas-wear.com. 

Als je vindt dat er niet correct gehandeld wordt met jouw gegevens, dan appreciëren we het als je je in de eerste plaats richt tot ons. Alles wat we doen, is met de beste bedoelingen. Mail naar info@atlas-wear.com. 

Je hebt het recht om een officiële klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

GBA/APD

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

Tel : +32 (0)2 274 48 00 

contact@apd-gba.be.  

Je kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6: hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je Persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Atlas Wear aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

Artikel 7: cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten “interne cookies”. Daarnaast gebruiken we “externe cookies”, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor verschillende doeleinden. Meer info in ons cookiebeleid, zie onder.

 

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid (het “Cookiebeleid”) is van toepassing op het gebruik van de website www.atlas-wear.com (de “Website”) van Atlas Wear, met zetel te Korianderplein 1, 8520 Kuurne en met ondernemingsnummer 789.996.407 (“wij” of “Atlas Wear”).

Wij vinden het als Atlas Wear belangrijk dat je op elke plaats en op elk ogenblik onze informatie kunt lezen, bekijken, beluisteren of beleven via diverse mediaplatformen. We werken ook aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Hiervoor kunnen we op onze Website, in onze nieuwsbrieven of in onze andere online diensten gebruik maken van cookies of andere technologieën zoals scripts, logs, iframes, plugins, captchas, trackers en pixels en, die we hierna bundelen onder de term “cookies”.

In dit Cookiebeleid willen we je informeren over welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden dit gebeurt, wat er met de verzamelde gegevens gebeurt en hoe je het gebruik ervan kunt beheren. Zo kunnen we onze diensten afstemmen op jouw privacy voorkeuren. Het Cookiebeleid geldt voor de Website en onze andere online diensten. We geven ook duidelijk aan wanneer we de cookies aan derde partijen doorgeven en onder welke voorwaarden. Opgelet: wanneer je via een link doorklikt naar een externe website, geldt er een ander privacy- en cookiebeleid, namelijk die van de website waarnaar gelinkt wordt. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor externe websites.

Wat zijn cookies, scripts, logs, iframes, plugins, captchas, trackers en pixels?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een onlinedienst gebruikt. Ze laten toe om je webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens over je surfgedrag bij. Op die manier onthouden we bijvoorbeeld hoe de Website goed kan worden weergegeven op je toestel, wat je hebt ingevuld op een formulier, welke pagina’s je bezocht, of je onze nieuwsbrief las en wat je socialemediaprofielen zijn. We gebruiken ze om onze formulieren te beschermen tegen cyberaanvallen en ook om allerhande statistieken te verzamelen over het gebruik en de gebruikers van onze Website en online diensten. Sommige cookies zijn de onze, andere zijn van derde partijen afkomstig. Tevens gebruiken we cookies om de Website en eventueel andere online diensten te verbeteren. Cookies hebben meestal ook een vervaldatum.

De volgende technologieën vallen ook onder dit Cookiebeleid:

Scripts: een reeks opdrachten die een taak uitvoert op de Website om bijvoorbeeld gegevens uit een formulier te bewaren en te bewerken op onze server; je webbrowser kan bepaalde scripts blokkeren.

Logs: bestanden die gebruikersinformatie bijhouden zoals je IP-adres, browsertype, internetprovider, de website die je naar deze Website verwees, datum, tijdstip en aantal muisklikken. Deze logs worden gebruikt om de Website te beheren en te optimaliseren.

I-frames: een veld dat we gebruiken om externe inhoud op de Website weer te geven, zoals bijvoorbeeld video’s van Vimeo, Twitter, YouTube, etc.

Plug-ins: stukje software die de functionaliteiten van de Website uitbreiden en die van derde partijen afkomstig zijn.

Captcha’s: reactietests die controleren of een mens of een computerprogramma de Website bezoekt. Dit om te vermijden dat computerprogramma’s de formulieren op de Website misbruiken.

Trackers: technologie die je online gedrag tussen websites bijhoudt, zoals welke websites je bezoekt, welke handelingen je stelt en welke informatie je op deze websites hebt ingegeven, zoals bijvoorbeeld je zoektermen of je gebruik van je socialemediaprofielen, die vervolgens kunnen worden gebruikt om persoonlijkheidskenmerken af te leiden. Voorbeelden van trackers zijn bepaalde cookies, pixels en vingerafdruk.

Pixels: kleine onzichtbare afbeeldingen die ons toelaten om bepaalde informatie te verzamelen over het gebruik van de Website, zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat een bepaalde pagina bezoekt.

 Hoe kun je het gebruik van cookies weigeren of beheren?

Een aantal cookies zijn noodzakelijk om de Website te laten werken of je een online dienst te kunnen aanbieden. Deze cookies kun je niet weigeren aangezien de Website/online dienst anders niet zal werken. Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de Website zullen dan niet werken. Voor de andere cookies vragen we je toestemming. Je dient je er wel steeds van bewust te zijn dat het blokkeren van sommige soorten cookies je ervaring van de Website en de door ons aangeboden diensten nadelig kan beïnvloeden.

Bij jouw eerste bezoek aan de Website vragen we je om voorkeuren m.b.t. cookies in te stellen. Bij elk volgend bezoek kun je jouw cookievoorkeuren weer aanpassen door op de link cookie-instellingen in de footer te klikken. Bij elke wijziging vragen we je om opnieuw je voorkeuren in te stellen.

Via de browserinstellingen kun je bepalen hoe je webbrowser omspringt met cookies. Je kunt ook altijd de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je webbrowser of een van de volgende webpagina’s:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Internet Explorer

Microsoft Edge

Welke scripts/logs/i-frames/plug-ins/captcha’s/pixels/trackers gebruiken we?

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een tagbeheersysteem waarmee scripts, tags en gerelateerde codefragmenten op een website geplaatst kunnen worden vanuit een webgebaseerde gebruikersinterface. Hier wordt bepaald welke tags en script ingeladen mogen worden op basis van je cookie voorkeuren.

Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan een webmaster de werking van een site verbeteren op basis van het gedrag van de bezoekers. Naast paginaweergaves worden er ook statistieken bijgehouden van de kliks op e-mailadressen en telefoon nummers.

Google Ads (DoubleClick)

Google Ads is het online-advertentieprogramma van Google waarmee bedrijven reclame kunnen maken via zoekcampagnes, bannercampagnes, videocampagnes, shopping-campagnes en app-campagnes. Er worden conversies getracked wanneer een bezoeker op een pagina terecht komt nadat ze op een advertentie of promotie hebben geklikt, wanneer het contact formulier wordt ingevuld, en wanneer er op een e-mailadres of telefoonnummer wordt geklikt.

reCAPTCHA

reCAPTCHA is een systeem waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen menselijke en geautomatiseerde bezoekers op de website. Dit wordt gebruikt om geautomatiseerde spam via het contactformulier tegen te houden.

Youtube embeds

Youtube video's kunnen via een embed binnen de website geplaatst worden.

Facebook pixel

De Facebook-pixel is een analysetool voor advertenties op Facebook. Het zorgt ervoor dat advertenties aan de juiste mensen worden weergegeven en dat advertentieresultaten worden gemeten. Er worden conversies getracked wanneer een bezoeker op een pagina terecht komt nadat ze op een advertentie of promotie hebben geklikt.

Microsoft Clarity

Clarity is een set van analytics tools die je helpen om kwalitatieve data te verzamelen. Deze tools zijn onder andere heatmaps, funnel tracking, user polls, surveys en meer. Op die manier geeft Clarity je inzicht in het bezoekersgedrag op een website.

Verhouding met Privacybeleid

Omdat cookies persoonsgegevens kunnen bevatten is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) mogelijk van toepassing. Voor meer info hieromtrent wordt verwezen naar ons Privacybeleid.

Wijzigingen

Atlas Wear behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in dit Cookiebeleid. Door deze website en/of online diensten te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van dit Cookiebeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website, nadat het Cookiebeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en deze te aanvaarden.